Smile'茵

小二丫vicky:

东京太大了,两个人一不小心走散了,可能就一辈子见不到了。                                   


                    ———《东京物语》

秋的摄影志:

关于长滩岛的所有纪念。

阳光、沙滩、帆船、美女、肌肉男还有难忘的夜晚。